اخبار برگزیده

دریچه سه لختی یا سه لتی یا


دریچه سه یا تریکوپسید بین دهلیز راست و بطن راست قرار دارد. این دریچه از سه قسمت تشکیل شده به همین علت آن را سه می نامند. کار این دریچه این است که هنگام انقباض بطن راست از برگشت خون به دهلیز راست جلوگیری می کند یعنی خون پشت قسمت های آن می افتد آن ها به هم می خورند و از برگشت خون به دهلیز راست جلوگیری می کنند. اما باید توجه داشت که قسمت های این دریچه بوسیله طناب های وتری به دیوارهای بطن راست متصل می باشند. انتهای طناب های وتری به عضلات پاپیلار متصل است.

نکته1  جنس این دریچه از بافت پیوندی است.
نکته 2 این دریچه هیچ ماهیچه ای ندارد و بسته شدن آن به وسیله خون انجام می شود و غیر فعال است.

نکته3 بسته شدن این دریچه به همراه دریچه میترال عامل صدای اول قلب است.

 

 

در تصاویر بالا سه قسمت دریچه سه با شماره های 1و2و3 شماره گذاری شده است


دریچه سه لختی یا سه لتی یا

دریچه سه لختی یا سه لتی یا

دریچه سه لختی یا سه لتی یا

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها